Engelsk flag

Lage TV på Frikanalen

Hvordan få tv-programmer på lufta?

Vi hjelper organisasjoner og enkeltpersoner med å få sitt budskap på den nasjonale TV-sendingen. Dette er hva som må til:

1. Meld deg/din organisasjon inn i Foreningen Frikanalen her:

http://frikanalen.no/om/innmelding

Muligheter for støtte til videoproduksjoner

Vi har fått mange henvendelser fra medlemsorganisasjoner om hvor en kan søke støtte til videoproduksjoner.

Her er en knippe nettadresser til finansieringskilder som kan være nyttig å undersøke:

http://www.fondforlydogbilde.no/

www.filmfondet.no/iCM.aspx

Mange spør om formater og logistikk

Lurer du på formater, lydnivå, med mer?


Video-format:

DV PAL Anamophic i en AVI-fil eller på en DV/DVCam-tape (25 Mbit DV, 25 fps, interlaced, lower field first, 720x576)

Syndiker innhold