Engelsk flag

Muligheter for støtte til videoproduksjoner

Vi har fått mange henvendelser fra medlemsorganisasjoner om hvor en kan søke støtte til videoproduksjoner.

Her er en knippe nettadresser til finansieringskilder som kan være nyttig å undersøke:

http://www.fondforlydogbilde.no/

www.filmfondet.no/iCM.aspx

www.fotografiens-hus.no/nftArtikler.lasso?artikkel=5

http://www.fritt-ord.no/

http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler.html