Engelsk flag

Ungdom slipper sendeavgift.

Frikanalen ønsker å knytte til seg flere unge produsenter og foreningen har derfor bestemt at unge opp til 25 år slipper å betale avgift.

Frikanalen har endret kanal på Riks TV

Fra 31.mai sender Frikanalen på kanal 50. Vi er altså ikke lenger på kanal 24.

Protokoll fra Årsmøte 09

Frikanalens årsmøte ble avholdt i Røde Kors sine lokaler den 25.mars 2010. Vedlagt finner dere protokoll fra møtet.
 

Sending hver dag mellom 12.00 - 17.30

Flere nye sendinger på Frikanalen

Frikanalen har flere nye sendinger for våren 2010. Kanalen ønsker Utrop TV og UKA TV velkommen til kanalen. I tillegg er flere spennende prosjekter i rørledningen. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du/ dere ønsker hjelp til å komme i gang med TV produksjon. Husk at kanalen er åpen for alle.

Ny daglig leder i Frikanalen

Hans Kristian Schilde (32) Har overtatt oppgaven som daglig leder etter Finn H. Andreassen.

Økt statlig støtte til Frikanalen

Kulturminister Trond Giske har nå signert en avtale med Frikanalen som sikrer kanalen en årlig driftsstøtte på 3,5 millioner i 2009 og i 2010, og dermed er det økonomiske fundamentet for Norges første ”åpne kanal” sikret for de kommende år. I avtalen gis det løfte om økonomiske bidrag også for 2011 og fremover.

Nye kontingentsatser

De fleste medlemsforeningene får høyere medlemskontinget. Det har årsmøtet i Foreningen Frikanalen besluttet.

Giske åpnet Frikanalen

Kulturminister Trond Giske åpnet Frikanalen 8. januar. 

Dobler sendetiden fra 15. mars

Programrådet i Frikanalen har vedtatt å fordoble sendetiden fra 15. mars.

For oppdatert sendeplan - klikk her (og klikk videre på knappen "Sendeplan" i venstre marg).

Syndiker innhold