Engelsk flag

Reserver sendetid på Frikanalen

Produsenter som ønsker å komme på lufta på Frikanalen kan nå booke sendetid. Vi åpner for booking i prøvesendingen i perioden 15. oktober til årsskiftet.

For å få dirkete tilgang på sendeplanen må du først registrere deg som redaktør. Skjemaet for registrering av redaktører er tilgjengelig her:

https://admin.frikanalen.tv/register.aspx

Vellykket tv-kurs på Soria Moria

Nye tv-produsenter opplært i oktober

Frikanalenkurs-2-forside.jpg

Religion først i sendeskjemaet, samfunn og kultur til slutt

Programrådet har nå fastsatt sendetiden for de forskjellige kategoriene på Frikanalen, og bestemte seg for at ”Religion/livssyn” får starttid klokken 12.00 på alle dager, mens kategorien ”samfunnsmessige interesseorganisasjoner”  og ”kultur” kommer til slutt i sendeskjemaet.

Kvinnene styrer programrådet

Programrådet – som har som hovedoppgave å foreta den vanskelige fordelingen av sendetid på Frikanalen – har valgt Astrid Thoner fra Voksenopplæringsforbundet som leder. Nestleder ble Aagot Rokne fra organisasjonen 400meterkunst på Voss. Dermed har to kvinner tatt styringen i programrådet.

Syndiker innhold