Engelsk flag

Svar til VG-artikkelen, 13.mai

VG-artikkelen om Frikanalen som ble publisert 13. mai er dessverre svært ensidig og utelater mange positive aspekter ved hva Frikanalen er og utretter. Vi har derfor et ønske om å komme med noen punkter i forhold til hva vi bidrar med.

Frikanalen er en organisasjon eid av 30 frivillige organisasjoner. Vår innholdsbase - vi har 3000 programmer i arkivet - spenner fra student-tv til religiøse programmer, med absolutt alt imellom.
 
Frikanalen sender daglig på RiksTV, Altibox, Canal Digital og Get. Vi har dermed et svært høyt antall potensielle seere. Det vil si at hvis et program som vekker omfattende interesse blir sendt, vil seertallene være tilsvarende høye. Frikanalens hovedmål har aldri vært seertall, men har vært å tilby et fjernsynspublikum til våre medlemmer.
 
Alle har mulighet til å sende via Frikanalen. Enhver som tegner medlemskap i organisasjonen kan sende sitt eget innhold på Frikanalen. Kanalen selv har kun et veldig begrenset mandat til å drive innholdsproduksjon.
 
Stor frivillig innsats med faglig tyngde blir lagt inn i å drifte og forbedre Frikanalen, og en rekke spennende nye systemer vil innen 2012 bli satt inn for å forbedre tjenestenivået både for bidragsytere og seere.
 
Frikanalen, som er den første landsdekkende åpne kanalen i verden, har blitt en base for utvikling av allmennyttig, fri programvare, og har et svært nyvinnende system for styring og planlegging av sendinga som er en av grunnene til at Frikanalen blir drevet med et langt lavere kostnadsnivå enn tilsvarende organisasjoner i andre land.