Engelsk flag

Ofte stilte spørsmål

  • Hva er Foreningen Frikanalen?
  • Hvem kan bli medlem?
  • Hvordan komme i kontakt?
  • Hvor kan vi se Frikanalen?
  • Kommer Frikanalen på kabel og satelitt?

Hva er Foreningen Frikanalen?
Foreningen Frikanalen er stiftet med det formål å bidra til at det frivillige Norge skal få sin egen tv-kanal fra 2008. Alle ideelle organisasjoner kan bli medlem og medeier i kanalen, alle foreninger, lag og enkeltpersoner som driver ikke-kommerisell virksomhet kan lage programmer på vår tv-kanal.

Hvem kan bli medlem?
Medlemskapet gir eierskap til tv-kanalen og demokratiske rettigheter. For organisasjoner med under 50 000 kroner i omsetning er kontingenten kr 1000, for organisasasjoner med større omsetning er kontingenten gradvis økende.
Fra vedtektene:
§ 3-1 Medlemmer
Medlemskap i Frikanalen er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert/ikke-offentlig basis i Norge, i henhold til avgrensningene i lov om frivillighetsregister § 3 og § 4.

Hvordan komme i kontakt?
Du kan sende en e-post til styrelederatfrikanalen [dot] no
Hvor kan vi se Frikanalen?
Frikanalen er foreløpig bare på RiksTV (kanal 24) på det digitale bakkenettet. Sendingene pågår fra 12 til 17.30, men frem til nyttår har vi bare programmer fra 15 til 17.30 fordi tilgangen på tv-programmer foreløpig ikke er tilstrekkelig til å fylle hele sendetiden.
De som ikke har tilgang på RiksTV kan se programmene på vårt nett-tv www.frikanalen.no

Kommer Frikanalen på kabel og satelitt?
Ja, jf. kringkastingsforskriftens § 4-2. Styrets målsetting er gradvis å gjenoppta kabelsendinger i løpet av 2017.