Engelsk flag

Om Foreningen Frikanalen

Foreningen Frikanalen startet sendinger på det digitale bakkenettet i 2008. Foreningen Frikanalen er en medlemsorganisasjon hvor frivillige organisasjoner i Norge er medlemmer. Kanalen er åpen for alle som ønsker å få sine programmer på TV.

Foreningen ble stiftet 14. juni 2007.

Styret 2015 består av:

Ola Tellesbø - Styreleder

Erik Vold - Nestleder

David William Noble

Odin Hørthe Omdal

Rune Hagerup

vara 1: Aksel Roksti

vara 2: Andreas Aanerud