Engelsk flag

Om Frikanalen

Medlemsorganisasjoner

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap i Frikanalen er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert/ikke-offentlig basis i Norge, i henhold til avgrensningene i lov om frivillighetsregister § 3 og § 4. Medlemskapet gir eierskap til Tv-kanalen og demokratiske rettigheter. For organisasjoner med under 500 000 kroner i omsetning er kontingenten kr 1000, for organisasasjoner med omsetning 500 000 - 2 mill er kontingenten kr 4000, 2-10mill = kr 8000 og de over 10mill = kr 12 000.

Innmelding!

Følgende organisasjoner er innmeldt som medlemmer i Foreningen Frikanalen:

 
Ahmadiyya Muslim Jama'at

Bevegelsen for Sosialisme

Den Norske Kirke i Eksil

Eckankar Norge

EMPO TV

Familie & Medier

Foreningen Kristen Riksradio

Frikirkelig Barne og Ungdomsunion

Korpsnett Norge

Norwegian Unix User Group

SON - Straffedes Organisasjon i Norge

Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union

Urtehagen

Vision of Mission

 

Syndiker innhold