Engelsk flag

Dette er Frikanalens nettsending som går døgnet rundt. Frikanalen sender også på RiksTV.