Målet med Frikanalen er å styrke ytringsfrihet og deltakerdemokratiet ved å gi flere mulighet til å ytre seg i TV-mediet.

Frikanalens formålsparagraf

Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.

Vi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.

Vi tilbyr alle våre medlemmer adgang til en riksdekkende TV-kanal med formidlingsplikt - som vil si at alle kabelleverandører er forpliktet til å bære vår kanal, på samme måte som NRK.

Etter et omfattende frivillig arbeid har vi vurdert vår kanal stabil nok til å ta kontakt med tilbydere. Vi er nå på RiksTV og Telenor (Te-We), og i forhandlinger med Telia.

Det pågår også et arbeide med å tilrettelegge for brukerstyrte direktesendinger rett ut til vår TV-kanal. I tillegg til dette er vi i full gang med å utvikle en god løsning for spredning av video på nett. Så følg med!