Bli med!

Som medlem

Alle individer og ikke-kommersielle organisasjoner kan tegne medlemskap i Frikanalen og få sitt innhold sendt på riksdekkende fjernsyn.

Slik går du frem:

Som frivillig

Frikanalen søker aktivt utviklere med kompetanse innen React, Next.JS, Python/Django, node.js.

Ta kontakt med teknisk leder om du ønsker å bidra til at Frikanalen kan bli noe virkelig stort!