Bli med!

Alle individer ikke-kommersielle organisasjoner kan tegne medlemskap i Frikanalen og få sitt innhold sendt på riksdekkende fjernsyn.