OpenStreetmap og frie kartdata

Publisert av NUUG

OpenStreetMap er verdens største prosjekt for å samle inn og tilby frie kartdata. Mer enn 200 000 registrerte bidragsytere verden over leverer data. Prosjektet startet i England i 2004 og har i mange land kommet veldig langt. Foredragsholder vil fortelle om dette imponerende prosjektet som er i ferd med å kartlegge hele verden, hvordan du kan bidra og hvordan alle kan dra nytte av disse dataene. Allerede i dag bruker f.eks en rekke firmaer dataene i løsninger de leverer, og en rekke brukere av GPS i bilen eller ute på tur i skog og mark kan gratis laste ned nye oppdaterte kart.