God Søndag fra P7 - Josafat - På Herrens veier

Publisert av P7 Kristen Riksradio

Kongen og Kongene - 1 (2 Krøn 17,3-6)