All videos

  • Trustworthy computers (0:58:23)
  • NUUG
  • Jonas Smedegaard presents Trustworthy computers. Buying a new laptop, phone or other computer is not easy. Many computers can run Linux nowadays, but depending on your needs fewer of them work well, if security is one of your concerns then options available to you surprisingly shrink to almost zero. The talk will highlight some security issues and advice on what to look for in computers - laptops, phones and small home servers - for those of us concerned about privacy and want full control over our computing environments. Jonas Smedegaard is a freelance systems administrator and developer with a special interest in ethically designed computers and software. Jonas is a long time Debian developer involved with several Blends including FreedomBox and DebianParl where ethical aspects of hardware and software is crucial. Since mid 2017 Jonas has been hired by Purism to help develop the Debian-based PureOS shipped with their line of Librem laptops and a future Librem phone. NUUG talk from 2018-01-09.
  • Nivlheim, et verktøy for datainnsamling fra datamaskiner (0:31:58)
  • NUUG
  • Øyvind Hagberg presenterer Nivlheim. USIT drifter maskinparken til UIO, som består av 2800+ servere (fysiske og virtuelle). Vi har utviklet et verktøy som kontinuerlig samler inn informasjon om disse, bl.a. hvordan de er konfigurert og hva slags hardware de har. Det hjelper oss å holde oversikt. Presentasjonen handler om hvordan dette verktøyet virker, og hvilke muligheter det gir oss. Vi går inn på noen tekniske detaljer, og snakker om historikken bak designvalg. Til slutt snakker vi om hva vi gjør for å gjøre dette verktøyet om til åpen kildekode, og hva vi planlegger videre. Øyvind Hagberg jobber i driftsavdelingen på USIT. Han holder på med utvikling av støttesystemer for drift av maskinparken. Han har bakgrunn som utvikler, og har jobbet på USIT siden 2014. NUUG talk from 2017-12-12.