Galtung om alternative medier

Bevegelsen for Sosialisme
Editor: Ola Tellesbø
Category: Samfunn
Uploaded: 02 Jan 2009
Length: 0:23:52 (filler)
First broadcast: May 29, 2016, 11 p.m.

Johan Galtung lager en profeti om 11. september 2001 seks dager i forveien. Videoen er ikke klippet.