God Søndag fra P7 - Templet i profetisk lys

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 19 Jan 2010
Length: 0:59:54 (filler)
First broadcast: Oct. 11, 2019, 3:20 a.m.

Templet i profetisk lys
Bibeltime ved Charles Hansen
Lyngdal