God Søndag fra P7 - Antikrist i profetisk lys

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 19 Jan 2010
Length: 1:00:00 (filler)
First broadcast: Feb. 22, 2020, 10:12 a.m.

Antikrist i profetisk lys
Bibeltime ved Charles Hansen
Lyngdal