God Søndag fra P7 - Guds rike i profetisk lys

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 28 Jun 2010
Length: 1:00:31 (filler)
First broadcast: Sept. 11, 2019, 9:14 p.m.

Guds rike i profetisk lys. Bibeltime ved Charles Hansen, Å bedehus i Lyngdal, juni 2009