God Søndag fra P7 - Hvem er Den Hellige Ånd? (1)

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 26 Aug 2010
Length: 0:58:42 (filler)
First broadcast: Jan. 15, 2020, 6:50 p.m.

Hvem er Den Hellige Ånd del 1
Johnn R. Hardang
Bibeltime
Framnes 2010