Ruby on Rails for enterprise behov

NUUG
http://www.nuug.no
Editor: Jarle Bjørgeengen
Category: Samfunn
Uploaded: 05 Oct 2010
Length: 0:54:40 (filler)
First broadcast: July 4, 2019, 8 p.m.

Presentasjon av erfaringer med Ruby on Rails og bruk i enterprise-sammenheng. Det blir fokus på større og mindre grep og verktøyvalg for å jobbe effektivt med rails. Det sees på datakonsistens, kildekodekontroll, utrullingsrutiner, tidspesparende plugins, testing og caching. Det blir spesiell fokus på verktøyene ruby, postgresql, capistrano, git, active scaffold, memcached, samt noen plugins.