Frikanalen, ytringsfrihet i TV

NUUG
http://www.nuug.no
Editor: Jarle Bjørgeengen
Category: Samfunn
Uploaded: 13 Oct 2010
Length: 1:03:50 (filler)
First broadcast: Oct. 11, 2019, 6:08 p.m.

Frikanalen er en åpen TV-kanal der alle i dag sikres tilgang til eteren gjennom Riks TV sine sendinger. Fra 2010 vil vi også nå ut på kabel (Get og Canal Digital) via satellitt. Frikanalen er organisert som en forening der NUUG er medlem. Vi i frikanalen tror dette sammen med NUUG sin nett-satsning vil være avgjørende for å trekke yngre og mer kreative frivillige miljøer til kanalen. I dag er det i hovedsak de som hadde innhold, men ingen riksdekkende kanal å sende på, som bruker kanalen, altså de religiøse. Frikanalen er som en "youtube på TV". En 100% nettstyrt TV kanal der produsentene selv tar redaktøransvar, laster opp og legger video på sendeplanen. Vi håper at dette verktøyet med et utvidet nedslagsfelt vil medføre at flere blir produsenter og at mangfoldet med det øker. For å lykkes må verktøyet bli 100% tilgjengelig. Da kan vi ikke nøye oss med silverlight-løsningen vi har i dag, men satse videre på åpne standarder sammen med NUUG.