OpenID introduksjon

NUUG
http://www.nuug.no
Editor: Jarle Bjørgeengen
Category: Samfunn
Uploaded: 02 Nov 2010
Length: 1:09:39 (filler)
First broadcast: Nov. 5, 2019, 2:24 p.m.

Dette foredraget presenterer hva OpenID er og hva den kan gjøre for deg. Vi vil demonstrere OpenID i en demo hvro vi bruker maskinvare-basert autentisering fra Yubico for forbedret sikkerhet. OpenId er en åpen arkitektur for web-basert brukerautentisering. En av dens fordeler er at den lar deg som web-utvikler unngå maset ved å vedlikeholde en egen bruker/passord-database, med de sikkerhetsproblemene dette innebærer. Fordelen for deg som bruker av systemet er at du kan redusere antall brukernavn/passord-kombinasjoner du må forholde deg til. Presentasjonen fokuserer på egenskaper i forhold til brukervennlighet og berører kun overfladisk de underliggende kryptografiske mekansimer.

Simon Josefsson arbeider som uavhengig konsulent med fri sikkerhets-programvare. Han vedlikeholder GNU implementasjonen av TLS, Kerberos og SASL protekollene. Han deltar i IETF for å standardisere fremtidige versjoner.