God Søndag fra P7 - Den store hemmeligheten (2) Guds menighet - Et himmelsk folk

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 06 Sep 2010
Length: 0:59:30 (filler)
First broadcast: Nov. 10, 2019, 5:05 a.m.

GUDS MENIGHET ? DEN STORE HEMMELIGHETEN (2)
Johnn Hardang
Even Ydstebø
Sveinung Kristiansen
Bibelkurset, Klepp
Juli 2010