God Søndag fra P7 - Den store hemmeligheten (3) Guds menighet - Åndens tempel

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 06 Sep 2010
Length: 0:58:12 (filler)
First broadcast: Jan. 14, 2020, 5:30 p.m.

GUDS MENIGHET ? DEN STORE HEMMELIGHETEN (3)
Johnn Hardang
Bibelundervisning
Bibelkurset, Klepp
Juli 2010