Introduksjon til semantisk web

NUUG
http://www.nuug.no
Editor: Jarle Bjørgeengen
Category: Samfunn
Uploaded: 18 Jan 2011
Length: 1:01:28 (filler)
First broadcast: Nov. 7, 2019, 5:50 p.m.

Dette foredraget gir et forholdsvis utfyllende overblikk over semantisk web, motivasjonen , egenskapene , teknologien, tilgjengelige data og verktøy.

Semantisk web består av en rekke teknologier som blir gjennomgått, RDF-datamodellen, SKOS og OWL for å organisere din verden, spørrespråket SPARQL og forbindelser til andre teknologier.

Vi ser på hvordan disse passer sammen og hvordan de kan oppfylle krav til interoperabilitet og hvilken rolle de spiller i bevegelsen får åpning av data (Open Data Movement)

Kjetil Kjernsmo har fulgt den semantisk web siden 1998. Han har arbeidet med dette i fritiden og for arbeidsgivere siden da, eksempelvis Opera Software, Computas og ABC startsiden. Han har også vært medlem i flere W3C grupper. Nylig returnert han til Universitet i Oslo, Institutt for Informatikk, for å gjennomføre en PhD om spørrespråket SPARQL