God Søndag fra P7 - Hovedsaken (4)

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 14 Oct 2010
Length: 0:58:48 (filler)
First broadcast: Oct. 14, 2019, 7:30 p.m.

Hovedsaken (4)
BIBELUNDERVISNING
Johnn Hardang
Bibelhelg
Alleen Bedehus, Lyngdal
August 2010