Empo tv - del 33

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 02 Dec 2010
Length: 0:14:59 (filler)
First broadcast: Jan. 15, 2020, 1:39 a.m.

Empo tv er talerøret for mennesker med utviklingshemming. Vi lager tv for alle. Vi sender på Frikanalen, din lokal-tv og på nett: empotv.no