TED - Video på internett, innovasjon

NUUG
http://www.nuug.no
Editor: Jarle Bjørgeengen
Category: Samfunn
Uploaded: 01 Feb 2011
Length: 0:18:49 (filler)
First broadcast: July 20, 2019, 11:27 a.m.

TEDs Chris Anderson sier økningen av video på internett er med på å drive et verdensomspennende fenomen han kaller Publikums Aksellerert Innovasjon -- en selvdrevet syklus av læring som kan være like viktig som oppdagelsen av trykkekunsten. For å dra nytte av dette må organisasjoner være villige til å ta i bruk radikal åpenhet. Og for TED betyr dette begynnelsen på en helt ny epoke...