Empo tv - del 52

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 11 May 2011
Length: 0:14:28 (filler)
First broadcast: Nov. 9, 2019, 10:20 a.m.

Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.