Empo tv - del 54

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 08 Jul 2011
Length: 0:15:00 (filler)
First broadcast: Nov. 6, 2019, 10:25 a.m.

Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.