God Søndag fra P7 - Kongens mann møter kongen

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 19 Sep 2011
Length: 0:59:04 (filler)
First broadcast: Nov. 10, 2019, 8:18 p.m.

KONGENS MANN MØTER KONGEN
Johnn Hardang