Empo tv - del 61

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 08 Jul 2011
Length: 0:14:53 (filler)
First broadcast: Dec. 3, 2019, 1:02 p.m.

Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.