God Søndag fra P7 - Gi det videre (1)

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 21 Oct 2011
Length: 0:59:21 (filler)
First broadcast: Aug. 18, 2019, 9:15 a.m.

GI DET VIDERE (1)
Johnn R. hardang
Bibelkurset på Birkeland 2011