God Søndag fra P7 - Gi det videre (4)

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 17 Nov 2011
Length: 0:58:25 (filler)
First broadcast: Dec. 6, 2019, 5:46 p.m.

GI DET VIDERE (4)
Johnn R. Hardang
Bibelkurset Birkeland 2011