God Søndag fra P7 - Etter påskemorgen (2) - Jeg har sett Herren

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 24 Sep 2012
Length: 0:58:10 (filler)
First broadcast: Feb. 15, 2020, 8:37 a.m.

Etter påskemorgen (2)
JEG HAR SETT HERREN
Johnn R. Hardang
Kvitsøy Bedehus
2012