God Søndag fra P7 - Etter påskemorgen (4) - Mannen med nøklene

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 02 Oct 2012
Length: 0:57:39 (filler)
First broadcast: Feb. 14, 2020, 12:57 p.m.

Etter påskemorgen (4)
MANNEN MED NØKLENE
Johnn R. Hardang
Kvitsøy Bedehus
2012