FAT konf 04: Gud og loven 2

Video not available

The video contains music which requires fees and are not viewable.
Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union
Editor: Yngvar Børresen
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 08 Nov 2012
Length: 0:22:00
First broadcast: Dec. 15, 2012, 3:29 p.m.
TONO

Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. Andre del av en panelsamtale ledet av Atle Haugen, om Guds hensikt med loven.