Loven og evangeliet.

Video not available

The video contains music which requires fees and are not viewable.
Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union
Editor: Yngvar Børresen
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 21 Sep 2012
Length: 0:26:00
First broadcast: Dec. 8, 2012, 3 p.m.
TONO

Er lov og evangelium to uforenlige begreper? Program 10 av 13 i studieserien Kristen Vekst.