God Søndag fra P7 - Guds øyesten (1)

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 17 Dec 2012
Length: 0:58:41 (filler)
First broadcast: Oct. 18, 2019, 7:47 p.m.

GUDS ØYESTEN (1)
Johnn R. Hardang
Bibelkurset Birkeland 2012