Opprinnelsen, 05 moral

Video not available

The video contains music which requires fees and are not viewable.
Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union
Editor: Yngvar Børresen
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 31 Dec 2012
Length: 0:26:00
First broadcast: Feb. 2, 2013, 3 p.m.
TONO

Hvorfor skapte Gud et tre i hagen som kunne gi kunnskap om Goddt og ondt? Hva har dette med moral og en fri vilje å gjøre. Får vi her innsikt i noe av det dypeste som bibelen åpenbarer?