Folkehelsens røtter 09

Video not available

The video contains music which requires fees and are not viewable.
Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union
Editor: Yngvar Børresen
Category: Samfunn
Uploaded: 31 Dec 2012
Length: 0:25:53
First broadcast: Jan. 31, 2013, 3:29 p.m.
TONO

Per de Lange tar oss med tilbake i historienn for å vise den lange veien fram til dagens kunnskap innen folkehelsen.