Opprinnelsen, 11 Sabbaten

Video not available

The video contains music which requires fees and are not viewable.
Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union
Editor: Yngvar Børresen
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 31 Dec 2012
Length: 0:26:00
First broadcast: March 16, 2013, 3 p.m.
TONO

Jesus sier at sabbaten ble til for menneskets skyld.Er dette et ekko fra skapelsen? Terje Bjerka er programleder.