God Søndag fra P7 - Guds øyesten (4)

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 17 Dec 2012
Length: 0:59:37 (filler)
First broadcast: Jan. 17, 2020, 5:15 a.m.

GUDS ØYESTEN (4)
Johnn R. Hardang
Bibelkurset Birkeland 2012