God Søndag fra P7 - Paulus på Areopagos (1)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 16 Feb 2013
Length: 0:59:13 (filler)
First broadcast: Oct. 3, 2019, 1:17 a.m.

Paulus på Areopagos (1)