God Søndag fra P7 - Hva ville Jesus gjort (1)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 03 Mar 2013
Length: 0:59:07 (filler)
First broadcast: Oct. 10, 2019, 4:31 a.m.

God Søndag fra P7 - Hva ville Jesus gjort (1) - I Hans fotspor