God Søndag fra P7 - Den første oppstandelse (1)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 03 Oct 2013
Length: 0:49:51 (filler)
First broadcast: March 26, 2020, 12:51 a.m.