God Søndag fra P7 - Mot strømmen (1)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 24 Nov 2013
Length: 0:59:48 (filler)
First broadcast: Sept. 11, 2019, 9:51 a.m.

Evangelistens Bibelkonferanse Framnes 2013