God Søndag fra P7 - Skriv deg Jesus på mitt hjerte

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 08 Dec 2013
Length: 0:57:56 (filler)
First broadcast: Nov. 18, 2019, 3:21 a.m.

Evangelistens Bibelkonferanse Framnes 2013