God Søndag fra P7 - Guds ledelse i Filippi (1)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 15 Dec 2013
Length: 1:00:00 (filler)
First broadcast: March 27, 2020, 12:57 p.m.