God Søndag fra P7 - Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelseren (1)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 16 Feb 2014
Length: 0:59:45 (filler)
First broadcast: Sept. 11, 2019, 6:54 a.m.