God Søndag fra P7 - Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelseren (1)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 16 Feb 2014
Length: 0:59:45 (filler)
First broadcast: March 27, 2020, 6:45 p.m.